Home » HSK 1 | BÀI 15 – CÔNG TY ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN? | Tự học tiếng Trung Hán ngữ quyển 1 | Thông tin đơn giản nhất về hoc tieng trung giao tiep tren mang mien phi

HSK 1 | BÀI 15 – CÔNG TY ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN? | Tự học tiếng Trung Hán ngữ quyển 1 | Thông tin đơn giản nhất về hoc tieng trung giao tiep tren mang mien phi

22 thoughts on “HSK 1 | BÀI 15 – CÔNG TY ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN? | Tự học tiếng Trung Hán ngữ quyển 1 | Thông tin đơn giản nhất về hoc tieng trung giao tiep tren mang mien phi”

 1. Đây là bộ sách khá hay dành cho những bạn muốn học tiếng Trung, các bạn tham khảo ở đây nha:
  Link sách:

  BỘ 6 QUYỂN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ:
  https://danhgiasach.vn/sach-tieng-trung/giao-trinh-han-ngu-bo-6-quyen

  GIÁO TRÌNH BOYA SƠ CẤP 1 + BÀI TẬP SƠ CẤP 1:
  https://danhgiasach.vn/boya-so-cap-1-bai-tap-so-cap-1

  GIÁO TRÌNH CHUẨN HSK 1 + BÀI TẬP:
  https://danhgiasach.vn/giao-trinh-chuan-hsk1-bai-tap

  NGỮ PHÁP HSK – CẤU TRÚC GIAO TIẾP & LUYỆN VIẾT HSK 4-5:
  https://danhgiasach.vn/ngu-phap-hsk-va-luyen-viet-4-5

  MÔ PHỎNG ĐỀ THI HSK5:
  https://danhgiasach.vn/mo-phong-de-thi-hsk5

  CẤU TRÚC CỐ ĐỊNH TIẾNG TRUNG ỨNG DỤNG:
  https://danhgiasach.vn/cau-truc-co-dinh-tieng-trung-ung-dung

 2. Cuối cùng mình cũng đã đu theo được tới bài cuối cùng của quyển 1 rồi.Đúng là không dễ dàng gì.Mọi người cũng rất cố gắng ha.Cùng nhau tiến lên đạt được mục tiêu của bạn thân nào.

 3. Luyện đọc: 1e 2d 3b 4c 5a
  Luyện viết: 大家好!
  我叫张东,我家有四口人,爸爸妈妈姐姐和我
  我爸爸是医生的一家医院 ,他工作很忙
  我妈妈没有做,在家做饭
  我姐姐是贸业员的一家银行,工作很忙
  我是北京语言大学留学生,我学汉语
  我没有你女朋友,但是我有很多外国朋友

 4. 你家有几口人,口,我家有五口人,爸爸 妈妈 哥哥 弟弟和我, 你家有几个人,全,全家,全国,全人,照片,你有全家的照片吗,你有没有全家的照片吗,有,我有一张,我没有,你有没有全家的照片,这是我们全家的照片。您好,能帮我拍张照吗,你有哥哥姐姐吗,我没有姐姐,也没有哥哥,我只有两个弟弟,做你做什么工作,我错饭,大夫,你妈妈做什么工作,我妈妈是大夫,医生,我妈妈是医生,医院,你妈妈在哪工作,我妈妈在医院工作,经理,我爸爸是经理,我爸爸是一家公司的经理,我想开一家公司,商店,我妈妈在商店工作,咖啡馆,咖啡店,律师,我爸爸是律师,你们公司是多少职员,职员,有一百个职员,有一百多个职员,有五个多职员,大概一百多个职员,大概有两千多个职员,都是中国职员吗,不都是中国职员,也有外国职员,都不是中国职员,外,外国公司,外国人,外贸,公司,家,你们是什么公司,是一家外贸公司吗,是一家大公司吗,不大,是一家比较小的公司,你有没有全家的照片,这张照片有没有你的,你家有几口人,你爸爸做什么工作,你妈妈呢,你妈妈做什么工作,他们在哪儿工作,你是医生还是律师,

 5. 大家好! 我叫张东。 我家有四口人:爸爸 ,妈马,姐姐和我。 我爸爸是一个(*家)医院的医生(*大夫)。他的工作很忙。 我吗吗不工作,她在家做家务。 我姐姐是一个(*家)银行的营业员。她的工作也很忙.我是北京语言的学的留学生。我学汉语。现在我还没有男朋友,但我有很多外国朋友。

 6. 大家好!
  我叫张东。我家有四口人,爸爸,妈妈,姐姐和我。我爸爸是一家医院的大夫,他工作很忙。我妈妈不工作,在家做家务。我姐姐是一个银行的营业员。工作也很忙。我是北京言语的学的留学生,我学汉语。我没有女朋友,但我有很多外国朋友。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *