Home » Hùng anh Luxury có lừa đảo khách hàng thật hay không | Kiến thức hữu ích về dienthoaihanquoc.us lừa đảo

Hùng anh Luxury có lừa đảo khách hàng thật hay không | Kiến thức hữu ích về dienthoaihanquoc.us lừa đảo

30 thoughts on “Hùng anh Luxury có lừa đảo khách hàng thật hay không | Kiến thức hữu ích về dienthoaihanquoc.us lừa đảo”

  1. Họ có mánh khóe bán hàng, nói là lừa thì chưa đủ bằng chứng. mà cũng do các bạn quá tin người thôi. Mình rút ra bài học khi mua hàng ở đây, mặc dù mua trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *