Home » Hướng dẫn mở Tài khoản Chứng khoán tại nhà online | Kiến thức có ích nhất về lập tài khoản chứng khoán

Hướng dẫn mở Tài khoản Chứng khoán tại nhà online | Kiến thức có ích nhất về lập tài khoản chứng khoán

28 thoughts on “Hướng dẫn mở Tài khoản Chứng khoán tại nhà online | Kiến thức có ích nhất về lập tài khoản chứng khoán”

  1. Bác nói đúng quá ❤❤❤❤❤❤❤❤👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  2. Chả có gì để đảm bảo là hợp đồng tài khoản đã được cả 2 bên xác nhận. Trong khi có mỗi chữ ký của ng mở. Còn bên sàn thì chả có gì để chứng thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *