Home » Hướng dẫn ẨN và HIỆN thanh DUYỆT TAB trong autocad // video học autocad | Thủ thuật hay nhất về thiết kế

Hướng dẫn ẨN và HIỆN thanh DUYỆT TAB trong autocad // video học autocad | Thủ thuật hay nhất về thiết kế

16 thoughts on “Hướng dẫn ẨN và HIỆN thanh DUYỆT TAB trong autocad // video học autocad | Thủ thuật hay nhất về thiết kế”

  1. ad cho mình hỏi làm sao chuyển tab về trạng thái start để mở file mới, mình bật là nó lại hiện new tab mới , phải chọn start drawing mới ra file mới

  2. Nhiều khi ấn Ctrl+0 xong mất luôn thanh ribbon và filetab, không làm cách nào hiện lại được, rất may đã được xem video của bạn Thuận, cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.