Home » Hướng Dẫn Chèn Nhạc vào Video, Biên tập Âm Thanh Bằng Phần Mềm Filmora 9 | Hướng dẫn hay nhất về phần mềm ghép nhạc vào video

Hướng Dẫn Chèn Nhạc vào Video, Biên tập Âm Thanh Bằng Phần Mềm Filmora 9 | Hướng dẫn hay nhất về phần mềm ghép nhạc vào video

24 thoughts on “Hướng Dẫn Chèn Nhạc vào Video, Biên tập Âm Thanh Bằng Phần Mềm Filmora 9 | Hướng dẫn hay nhất về phần mềm ghép nhạc vào video”

  1. (For faster editing performance, you can work with the smaller proxy copies. When exporting, projects will render with your original full quality media. You can also reset this performance setting later in "Preferences". ) Anh ơi lúc em đưa Video lên chuẩn bị làm thì nó hiện lên bảng thông báo này. Thế mình có tùy chỉnh gì ko ạ.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *