Home » Hướng dẫn chèn nhạc vào video đơn giản qua app kine master | Kiến thức có ích về ghép nhạc vào video

Hướng dẫn chèn nhạc vào video đơn giản qua app kine master | Kiến thức có ích về ghép nhạc vào video

29 thoughts on “Hướng dẫn chèn nhạc vào video đơn giản qua app kine master | Kiến thức có ích về ghép nhạc vào video”

  1. Mình quay lại rồi đây . Mọi người có thắc Mắc gì thì Cmt phía dưới cmt này mình sẽ ra video hướng dẫn nha

  2. em có 1 đoạn nhạc được cắt ra từ 1 bài hát mà không biết cách chèn vào kinemaster. Anh có thể hướng dẫn được không? Cảm ơn anh.

  3. Mọi ng cho mình hỏi chút.! Dùng phần mềm này vào nó chỉ yêu cầu chuyển chất lượng vd về 720p muốn để 1080p và 2-4K thì làm thế nào vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *