Home » Hướng dẫn giới thiệu họ tên trong tiếng Trung | Kiến thức có ích về dịch tên tiếng trung

Hướng dẫn giới thiệu họ tên trong tiếng Trung | Kiến thức có ích về dịch tên tiếng trung

49 thoughts on “Hướng dẫn giới thiệu họ tên trong tiếng Trung | Kiến thức có ích về dịch tên tiếng trung”

  1. Một vài thông báo nhỏ!
    1. Từ video này ad không để quảng cáo ở giữa video (sợ ảnh hưởng cảm xúc mọi người)
    2. Kênh này ad vẫn chủ động dùng chữ phồn thể, còn kênh TTB Chinese ad dùng giản thể .
    3. Hiện tại có khóa học giao tiếp 1 (bạn nào quan tâm thì đọc phần mô tả).
    4. Thanks you!

Leave a Reply

Your email address will not be published.