Home » Hướng Dẫn Kích Hoạt Tài Khoản + Vào thử Lớp Học TOPICA Native (Native Class) | TOPICA Native | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đăng ký học tiếng anh trên mạng

Hướng Dẫn Kích Hoạt Tài Khoản + Vào thử Lớp Học TOPICA Native (Native Class) | TOPICA Native | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đăng ký học tiếng anh trên mạng

9 thoughts on “Hướng Dẫn Kích Hoạt Tài Khoản + Vào thử Lớp Học TOPICA Native (Native Class) | TOPICA Native | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đăng ký học tiếng anh trên mạng”

  1. Cô ơi em dùng máy tính để kích hoạt nhưng kích hoạt xong rồi họ bắt đăng nhap Facebook em cũng làm xong rồi khi em thoát ra khỏi máy tính thì vào tìm lại lai k thay. Cô có cách gì giúp em với

  2. Mình sửdụng máy tính để học,nhưng mình chỉ học được phần học giao tiếp với giáo viên nước ngoài còn phần luyện tập và kiểm tra thì mình không học được.Có cách nào khắc phục được không ạ,mình cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.