Home » Hướng dẫn sử dụng công cụ Pen Tool trong Photoshop | Công cụ Photoshop | Kinh nghiệm hay nhất về thiết kế

Hướng dẫn sử dụng công cụ Pen Tool trong Photoshop | Công cụ Photoshop | Kinh nghiệm hay nhất về thiết kế

20 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng công cụ Pen Tool trong Photoshop | Công cụ Photoshop | Kinh nghiệm hay nhất về thiết kế”

  1. khi tạo vùng chọn xong rồi thì phủ màu trong vùng chọn như thế nào ạ? và khi phủ màu xong muốn tắt cái nét đứt bao quanh vùng chọn thì làm kiểu gì ạ?

  2. bạn ơi cho mình hỏi chút ạ 🙂 Sao mình pentool đi đến điểm cuỗi có 1 ô trong rồi nhưng vùng chọn lại bao gồm cả cái bình và viền bức hình là sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *