Home » Hướng dẫn sử dụng google dịch | Những tính năng tuyệt vời mà bạn không ngờ tới | Chánh Kiến TV | Thông tin có ích nhất về google dich cau

Hướng dẫn sử dụng google dịch | Những tính năng tuyệt vời mà bạn không ngờ tới | Chánh Kiến TV | Thông tin có ích nhất về google dich cau

25 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng google dịch | Những tính năng tuyệt vời mà bạn không ngờ tới | Chánh Kiến TV | Thông tin có ích nhất về google dich cau”

  1. Hay quá, xin hỏi anh pm này không chỉ dịch mà còn làm toán và trả lời câu hỏi về đường đi và địa lý, a chỉ cách sử dụng ? Xin cảm ơn .

  2. Anh ơi khi mình nhắn tin cho người ta mình dịch sang tiếng anh vậy khi người ta nhắn tin lại cho mình bằng tiếng anh thì làm sao để mình hiểu được

  3. google dịch nó chỉ dịch đúng khoảng 7 …. 80 phần trăm thôi bạn ơi , còn về phần mình cũng còn phải chỉnh sửa nội dung nữa bạn ạ . .

Leave a Reply

Your email address will not be published.