Home » Hướng dẫn tạo video lyric đơn giản – như Đài Phát Thanh | Thủ thuật hữu ích về thiết kế

Hướng dẫn tạo video lyric đơn giản – như Đài Phát Thanh | Thủ thuật hữu ích về thiết kế

26 thoughts on “Hướng dẫn tạo video lyric đơn giản – như Đài Phát Thanh | Thủ thuật hữu ích về thiết kế”

  1. Chào a, e có cách làm như trên video bằng điện thoại, mong a đọc được để a có thể giúp e chia sẻ với mọ người được k ạ?

  2. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để làm thật nhiều video hay nữa nha , ơ kênh cũ đâu rồi anh , em đã đăng kí và luôn ủng ủng chia sẻ nhiệt tình cho anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.