Home » hương dẫn vẽ mặt đưng nhà phố( bài 13) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

hương dẫn vẽ mặt đưng nhà phố( bài 13) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

5 thoughts on “hương dẫn vẽ mặt đưng nhà phố( bài 13) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

  1. Hay quá a. Ví dụ 1 bức tường 3x3m ốp vật liệu hoàn thiện là đá, thì e muốn Offset vào 1m để ốp vật liệu gỗ ở giữa, mà 2 vật liệu đó bằng mặt thì làm được ko a? Thks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *