Home » Khắc phục lỗi trùng tên Block trong bản vẽ AutoCAD, đặt lại tên block, giảm dung lượng file CAD | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

Khắc phục lỗi trùng tên Block trong bản vẽ AutoCAD, đặt lại tên block, giảm dung lượng file CAD | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

3 thoughts on “Khắc phục lỗi trùng tên Block trong bản vẽ AutoCAD, đặt lại tên block, giảm dung lượng file CAD | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế”

Leave a Reply

Your email address will not be published.