Home » Khắc phục Word 2003 không mở được file word phiên bản mới 2007 trở về sau | Chia sẻ có ích nhất về đọc file word

Khắc phục Word 2003 không mở được file word phiên bản mới 2007 trở về sau | Chia sẻ có ích nhất về đọc file word

8 thoughts on “Khắc phục Word 2003 không mở được file word phiên bản mới 2007 trở về sau | Chia sẻ có ích nhất về đọc file word”

  1. Cách thứ 4 là nhấn chuột trái vào file .docx rồi nhấn F2, đổi phần mở rộng .docx thành .zip rồi mở file .zip đó lên, vào thư mục word và mở file document.xml bằng Internet Explorer. Sau khi đã mở xong, bạn đừng để ý dòng chữ màu đỏ ở trên cùng mà hãy để ý dòng chữ màu đen ở dưới dòng chữ màu đỏ trên và dòng chữ màu đen đó chính là nội dung bên trong tệp .docx đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *