Home » Kinh nghiệm thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Kiến trúc. | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

Kinh nghiệm thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Kiến trúc. | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

34 thoughts on “Kinh nghiệm thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Kiến trúc. | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế”

  1. thực ra là nghe 1 hồi các thầy lú như chơi đồ nên cho điểm 8, vì số 8 nó cũng lòng vòng lú lú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *