Home » KỸ THUẬT NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG ẢNH TRONG PHOTOSHOP | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

KỸ THUẬT NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG ẢNH TRONG PHOTOSHOP | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

31 thoughts on “KỸ THUẬT NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG ẢNH TRONG PHOTOSHOP | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Haha ủa rồi có gì hay đấy, nâng chất lượng ảnh hay nâng độ phân giải ảnh đấy 1 bên Zoom 259% và 1 bên Zoom 22% ôi cười, Lấy cái ảnh mới sửa xong hạ phân giải xuống đúng bằng cái cũ xem nó cùng lắm nét đc hơn 5%. Ncl NHẠT

Leave a Reply

Your email address will not be published.