Home » làm việc ở hàn quốc 1 tháng kiếm 80 triệu có dễ không??? | Thủ thuật hữu dụng nhất về làm việc ở hàn quốc

làm việc ở hàn quốc 1 tháng kiếm 80 triệu có dễ không??? | Thủ thuật hữu dụng nhất về làm việc ở hàn quốc

19 thoughts on “làm việc ở hàn quốc 1 tháng kiếm 80 triệu có dễ không??? | Thủ thuật hữu dụng nhất về làm việc ở hàn quốc”

  1. Cho e hỏi nếu làm cty ở việt nam nếu mới xin vào làm thì cũng đứng chạy máy thôi hay phải học lập trình trên máy ạ

  2. Trước khi được nhận vào làm những việc này Cty hàn quốc đòi hỏi ở mình những bằng cấp hay yếu tố chuyên môn ji kô bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *