Home » Langmaster – Tổng hợp mẫu câu tiếng Anh giao tiếp người Mỹ dùng hàng ngày | Kinh nghiệm đơn giản nhất về những mẫu câu giao tiếp tiếng anh

Langmaster – Tổng hợp mẫu câu tiếng Anh giao tiếp người Mỹ dùng hàng ngày | Kinh nghiệm đơn giản nhất về những mẫu câu giao tiếp tiếng anh

16 thoughts on “Langmaster – Tổng hợp mẫu câu tiếng Anh giao tiếp người Mỹ dùng hàng ngày | Kinh nghiệm đơn giản nhất về những mẫu câu giao tiếp tiếng anh”

  1. Video rất hay. Langmaster có thể làm vài video về học từ vựng theo loại từ được không ạ? Như vậy em có thể học nhiều từ vựng hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.