Home » Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc diễn ra tại Seoul 2019 | Thông tin đơn giản nhất về lễ hội ẩm thực hàn quốc

Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc diễn ra tại Seoul 2019 | Thông tin đơn giản nhất về lễ hội ẩm thực hàn quốc

10 thoughts on “Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc diễn ra tại Seoul 2019 | Thông tin đơn giản nhất về lễ hội ẩm thực hàn quốc”

  1. Tuyệt lắm cô ơi! Hãy giới thiệu nhiều lễ hội của Hàn Quốc cho chúng tôi tìm hiểu và làm ơn hãy chỉ tôi cách dùng Helll talk mà cô đã chỉ.

  2. Bạn lên đến đền thờ nhà họ lý của ông lý xương căn ( lee chan kun ) để làm phóng sự. Giúp cho các thế hệ sau hai nước có nhìn về nhau thiện cảm hơn. Bởi dòng họ lý đã sống ở Hàn Quốc hơn 800 năm và cũng đã có những đóng góp nhất định cho đất nước Hàn Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published.