Home » Listening Unit 13: Hobbies and Pastimes – Developing Tactics for listening. Learning English | Kiến thức hữu dụng nhất về thiết kế

Listening Unit 13: Hobbies and Pastimes – Developing Tactics for listening. Learning English | Kiến thức hữu dụng nhất về thiết kế

1 thought on “Listening Unit 13: Hobbies and Pastimes – Developing Tactics for listening. Learning English | Kiến thức hữu dụng nhất về thiết kế”

 1. Mình cập nhật tài liệu, đáp án của bài nghe này lên cho mọi người nha.
  Mình đã tích lên ảnh cho mọi người dễ nhìn nhưng nếu bạn cần pdf thì mình cũng đã đính kèm ở dưới.
  Link đáp án: https://www.facebook.com/109241544039833/posts/115392326758088/
  Link pdf giáo trình: https://drive.google.com/file/d/10PQG9gtFNPUKf8tp0FvIzYDjmBYMUPBD/view?usp=drivesdk
  Link transcript: https://drive.google.com/file/d/10RS7gR20j7hhKF_Gliu7Hz1SS6vx4QBG/view?usp=drivesdk
  Link đáp án pdf: https://drive.google.com/file/d/10R6Q8g0pu7_XViTZaXOTc7rlA9aypNXt/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published.