Home » LIVESTREAM CHỮA ĐỀ TOPIK II 60회 | 한국어능력시험 TOPIK 60 읽기 | 13 – 20 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đề thi topik 2

LIVESTREAM CHỮA ĐỀ TOPIK II 60회 | 한국어능력시험 TOPIK 60 읽기 | 13 – 20 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đề thi topik 2

44 thoughts on “LIVESTREAM CHỮA ĐỀ TOPIK II 60회 | 한국어능력시험 TOPIK 60 읽기 | 13 – 20 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về đề thi topik 2”

 1. Video của cô giáo rất hay ạ
  Giọng cô giáo nghe rất khó buồn ngủ 🤣 vì có nhiệt huyết trong đấy
  Lại Hà Nội cùng quê
  Mới biết tới cô giáo được mấy tháng
  Hy vọng cô ra nhiều video
  Cảm ơn cô giáo!

 2. Cảm ơn video của e. Những video này làm c cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật ý nghĩa trên con đường học tiếng Hàn. Thay vì dùng thời gian đấy làm những việc vô ích. Cảm ơn e rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.