Home » [LIVESTREAM] CHUYỂN ĐỔI TỪ TÍNH TỪ SANG DANH TỪ | Thủ thuật có ích đuôi danh từ

[LIVESTREAM] CHUYỂN ĐỔI TỪ TÍNH TỪ SANG DANH TỪ | Thủ thuật có ích đuôi danh từ

10 thoughts on “[LIVESTREAM] CHUYỂN ĐỔI TỪ TÍNH TỪ SANG DANH TỪ | Thủ thuật có ích đuôi danh từ”

  1. Cho em hỏi V như thế nào mới đc biến đổi thành đuôi tion, age, ment, ar, al,
    Hay khi nào adj như thế nào mới biến đổi thành ily, ness, cy, dom, ty, thành Danh từ ạ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.