Home » LK Những bài hát hay nhất của Phan Mạnh Quỳnh | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

LK Những bài hát hay nhất của Phan Mạnh Quỳnh | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

10 thoughts on “LK Những bài hát hay nhất của Phan Mạnh Quỳnh | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế”

  1. nhạc PMQ cũng như nhạc MT, ĐV, …là ko có bị tố cáo đạo nhái , ko có trò hề cày view ngày đêm giả tạo (cứ 1 đứa là cả 100 view) khoe khoang núi lên đỉnh bảng mà ko biết nhục- chúc PMQ luôn tìm được nét nhạc riêng sâu lắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *