Home » Luyện nghe 1000 câu tiếng trung giao tiếp (Phần 1) | Kinh nghiệm có ích nhất nghe tiếng trung giao tiếp

Luyện nghe 1000 câu tiếng trung giao tiếp (Phần 1) | Kinh nghiệm có ích nhất nghe tiếng trung giao tiếp

44 thoughts on “Luyện nghe 1000 câu tiếng trung giao tiếp (Phần 1) | Kinh nghiệm có ích nhất nghe tiếng trung giao tiếp”

  1. Giọng bạn đọc rất hay và dễ nghe tuy nhiên nhiều từ bạn nói bị ngọng, đớt nên nghe k được đúng lắm. Ngay cả từ tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.