Home » LUYỆN NGHE TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến) | Hướng dẫn có ích nhất về học tiếng anh từ con số 0

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến) | Hướng dẫn có ích nhất về học tiếng anh từ con số 0

35 thoughts on “LUYỆN NGHE TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến) | Hướng dẫn có ích nhất về học tiếng anh từ con số 0”

  1. Câu chuyện cô kể cho chúng em rất hay và bổ ích , nhưng em nghĩ nếu cô bổ sung phần từ vựng để tổng hợp những từ mới ở cuối bài thì bài nghe sẽ hiệu quả hơn ạ ❤

  2. Thank you very much center Langmaster . I already know how to read and write a lot of vocabulary, I hope the center will release more videos.🥰😍

Leave a Reply

Your email address will not be published.