Home » Mình đã tự học tiếng Trung từ 0 đến hsk4 trong 3 tháng như thế nào? | Thông tin đơn giản nhất học tiếng trung trong bao lâu

Mình đã tự học tiếng Trung từ 0 đến hsk4 trong 3 tháng như thế nào? | Thông tin đơn giản nhất học tiếng trung trong bao lâu

22 thoughts on “Mình đã tự học tiếng Trung từ 0 đến hsk4 trong 3 tháng như thế nào? | Thông tin đơn giản nhất học tiếng trung trong bao lâu”

  1. chị ơi chị có học từ trước hay trường chị có dạy tiếng trung không ạ. Lúc thi chị ngồi riêng 1 phòng hay sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *