Home » Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 Full Trọn Bài | Thông tin có ích về thiết kế

Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 Full Trọn Bài | Thông tin có ích về thiết kế

4 thoughts on “Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 Full Trọn Bài | Thông tin có ích về thiết kế”

  1. Em nghĩ nếu thầy muốn phát triển kênh trang trải cuộc sống thì làm về tíếng anh sẽ ổn hơn rất nhiều , còn nếu thầy muốn làm về kinh Thánh để giúp những người con của chúa hiểu sâu hơn về tôn giáo em cx xin giơ 2 tay ủng hộ ,tài năng nên được đặt đúng chỗ của nó !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *