Home » Người nước ngoài học tiếng anh như thế nào? – Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài | Chia sẻ đơn giản nhất về giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài online

Người nước ngoài học tiếng anh như thế nào? – Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài | Chia sẻ đơn giản nhất về giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài online

3 thoughts on “Người nước ngoài học tiếng anh như thế nào? – Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài | Chia sẻ đơn giản nhất về giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài online”

  1. 0:34 chị ấy hơi ngập ngừng không biết nói thế nào, mình thấy sau đó chị ấy nói "chắc là…" chị ấy không chắc. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ chính họ sử dụng hàng ngày rồi thì họ đâu cần học đâu. Mình từng xem một video của một người Mỹ, mọi người hỏi "sao anh học tiếng anh giỏi thế, có thể chỉ cho mọi người được không?" anh ấy trả lời là "mình chẳng phải học vì nó là ngôn ngữ chính, ngôn ngữ mẹ đẻ dùng hàng ngày rồi". Nếu như người nước ngoài hỏi mình "làm thế nào để học tiếng Việt" thì mình chịu chết😂hồi nhỏ học đánh vần đọc viết xong lên lớp toàn thấy học viết văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *