Home » Nhập môn Blender – Bài 1 – Bài tập | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

Nhập môn Blender – Bài 1 – Bài tập | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

25 thoughts on “Nhập môn Blender – Bài 1 – Bài tập | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế”

  1. như mình làm cái bàn rồi cái ly làm sao để để chính xác lên cái bàn hoặc cái trụ để chính xác lên nền đất mà không phải canh kéo từng li từng tí

Leave a Reply

Your email address will not be published.