Home » Những chiếc laptop tốt nhất năm 2020! | Kiến thức hữu ích về các loại laptop tốt nhất

Những chiếc laptop tốt nhất năm 2020! | Kiến thức hữu ích về các loại laptop tốt nhất

7 thoughts on “Những chiếc laptop tốt nhất năm 2020! | Kiến thức hữu ích về các loại laptop tốt nhất”

  1. Con razer blade studio nên đc thay thế bởi asus pro art studiobook 1, i9 9980hk, rtx 6000 non max-q mạnh gấp con razer tầm 1.5 lần, màn 4k 120hz 100%adobe rgb, sạc GaN 300w mà nhỏ như 65w, 270tr ;-;

Leave a Reply

Your email address will not be published.