Home » Những lỗi “code ngu” mà có thể bạn hay mắc phải! | Thủ thuật hữu dụng nhất về cac web hay

Những lỗi “code ngu” mà có thể bạn hay mắc phải! | Thủ thuật hữu dụng nhất về cac web hay

25 thoughts on “Những lỗi “code ngu” mà có thể bạn hay mắc phải! | Thủ thuật hữu dụng nhất về cac web hay”

  1. A cho e hỏi là khi em tải vscode về và thử chạy thì hiện lên như này ạ: is not recognized as an internal or external command,

    operable program or batch file. Anh chỉ em cách khắc phục với ạ.

  2. Chào bạn Hoàng! Mình muốn hỏi ở môi trường ngoài có nhiều công ty sử dụng python flask cho web development không ạ, liệu học cái đó thì có khả năng tìm được việc làm không. Mình cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *