Home » NÍU DUYÊN | LÊ BẢO BÌNH | BẢN COVER "ĐỈNH CỦA CHOP" | TIKTOK 2021 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế

NÍU DUYÊN | LÊ BẢO BÌNH | BẢN COVER "ĐỈNH CỦA CHOP" | TIKTOK 2021 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế

28 thoughts on “NÍU DUYÊN | LÊ BẢO BÌNH | BẢN COVER "ĐỈNH CỦA CHOP" | TIKTOK 2021 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Thích Sáo từ hồi cấp 1. Nhưng không phổ biến ở vùng nên mãi đến đại học mới chơi trọn vẹn 1 bài nhưng không đến đâu. Mỗi khi muốn bỏ thì nghe Thầy mọi đam mê trổi dậy. Cảm ơn nguồn cảm hứng từ Thầy.

  2. Đố ai nằm võng không đưa
    Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
    Đố ai quên được chữ tình
    Đố ai quên được bóng hình người thương
    15/07/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *