Home » Nói tiếng Anh kiểu Thái lầy lội như Jun Vũ | Hướng dẫn hay nhất về người thái lan tiếng anh là gì

Nói tiếng Anh kiểu Thái lầy lội như Jun Vũ | Hướng dẫn hay nhất về người thái lan tiếng anh là gì

22 thoughts on “Nói tiếng Anh kiểu Thái lầy lội như Jun Vũ | Hướng dẫn hay nhất về người thái lan tiếng anh là gì”

  1. Việt Nam muôn đời sính ngoại cứ có tí hàn nhật hay thái vào là loạn hết lên mà cóc cần biết tài năng đến đâu….

  2. Éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *