Home » NONSTOP Vinahouse 2021 – Đổi Tình Đổi Áo Đổi Anh Remix Tiktok – Anh Ta Vốn Dĩ Giàu Sang Remix | Chia sẻ có ích về đổi tiền việt sang hàn

NONSTOP Vinahouse 2021 – Đổi Tình Đổi Áo Đổi Anh Remix Tiktok – Anh Ta Vốn Dĩ Giàu Sang Remix | Chia sẻ có ích về đổi tiền việt sang hàn

32 thoughts on “NONSTOP Vinahouse 2021 – Đổi Tình Đổi Áo Đổi Anh Remix Tiktok – Anh Ta Vốn Dĩ Giàu Sang Remix | Chia sẻ có ích về đổi tiền việt sang hàn”

 1. Em đặt anh vào cảm xúc đau lòng

  Em biết không

  Giả sử như em là anh

  Thì em chịu được không

  Anh cũng biết thân phận của anh

  Em hiểu không

  Anh vẫn cố gắng chăm lo

  Nhưng em dối anh bao lần

  Anh ta vốn dĩ giàu sang

  Còn anh thì bữa cơm manh áo cơ hàn

  Đổi tình đổi áo đổi anh

  Em cần phồn hoa đến thế

  Thôi anh cũng đành

  Cuộc đời làm thuê

  Phiêu bạt nơi xứ người

  Bao nhiêu thứ lo toan

  Nên chẳng có thời gian

  Chăm sóc em tận tình

  Như người kia mới đến

  Anh làm cả sáng đêm

  Nhưng cũng chẳng giữ được em

  Còn nhìn về tương lai

  Anh chẳng ngại thất bại

  Và lựa chọn đúng sai

  Em sẽ biết sau ngày mai

  Người ta tốt với em

  Liệu còn có tốt với ai

  Còn anh thì ngược lại

  Nên yêu em mãi là sai

  Lòng buồn nhìn mãi về quê

  Ngỡ rằng em sẽ cố gắng

  Cùng anh về

  Giàu nghèo người bước người đau

  Em cần phận danh đến thế

  Thôi anh cũng đành

  Cuộc đời làm thuê

  Phiêu bạt nơi xứ người

  Bao nhiêu thứ lo toan

  Nên chẳng có thời gian

  Chăm sóc em tận tình

  Như người kia mới đến

  Anh làm cả sáng đêm

  Nhưng cũng chẳng giữ được em

  Còn nhìn về tương lai

  Anh chẳng ngại thất bại

  Và lựa chọn đúng sai

  Em sẽ biết sau ngày mai

  Người ta tốt với em

  Liệu còn có tốt với ai

  Còn anh thì ngược lại

  Nên yêu em mãi là sai

  Cuộc đời làm thuê

  Phiêu bạt nơi xứ người

  Bao nhiêu thứ lo toan

  Nên chẳng có thời gian

  Chăm sóc em tận tình

  Như người kia mới đến

  Anh làm cả sáng đêm

  Nhưng cũng chẳng giữ được em

  Còn nhìn về tương lai

  Anh chẳng ngại thất bại

  Và lựa chọn đúng sai

  Em sẽ biết sau ngày mai

  Người ta tốt với em

  Liệu còn có tốt với ai

  Còn anh thì ngược lại

  Nên yêu em mãi là sai

  Còn anh thì ngược lại

  Nên yêu em mãi là sai

Leave a Reply

Your email address will not be published.