Home » NTN – Thử Cho Máy Tính Nhiễm 10 Triệu Con Virus (Destroying my 5000$ pc with 10 million viruses) | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

NTN – Thử Cho Máy Tính Nhiễm 10 Triệu Con Virus (Destroying my 5000$ pc with 10 million viruses) | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế

44 thoughts on “NTN – Thử Cho Máy Tính Nhiễm 10 Triệu Con Virus (Destroying my 5000$ pc with 10 million viruses) | Thủ thuật đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Không biết nếu em có mấy USB đó mà troll bạn bè thì sao nhỉ em muốn xem nó cắm USB vào quá em chờ máy tính của nó bị nhiễm một tỷ virus thì hay biết mấy

Leave a Reply

Your email address will not be published.