Home » Ôn tập hình học lớp 6 – [KH ONLINE – BUỔI 16] | Kiến thức hay nhất về thiết kế

Ôn tập hình học lớp 6 – [KH ONLINE – BUỔI 16] | Kiến thức hay nhất về thiết kế

13 thoughts on “Ôn tập hình học lớp 6 – [KH ONLINE – BUỔI 16] | Kiến thức hay nhất về thiết kế”

  1. Chúc cô nhiều sức khoẻ.con em luôn theo dõi bài giảng của cô rất dễ hiểu . Nghe cô giảng rất hay và rõ ràng . Cảm ơn cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *