Home » Ôn tập HK 1 môn Toán 7 – Phần hình học | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

Ôn tập HK 1 môn Toán 7 – Phần hình học | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

28 thoughts on “Ôn tập HK 1 môn Toán 7 – Phần hình học | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế”

  1. cô ơi làm bài này đi ạ
    cho tam giác ABC vuông tại A ( AB nhỏ hơn AC ) có BE là đường phân giác trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA
    a) c/m tg ABD cân và BE vuông góc với AD
    b) c/m tam giác BAE = tg BDE và EA= ED
    c) giả sử có BC=13,AC=12 tính DE

Leave a Reply

Your email address will not be published.