Home » Pater Noster – Our Father – Kinh Lạy Cha (tiếng Latin | Hướng dẫn có ích về học tiếng latin

Pater Noster – Our Father – Kinh Lạy Cha (tiếng Latin | Hướng dẫn có ích về học tiếng latin

8 thoughts on “Pater Noster – Our Father – Kinh Lạy Cha (tiếng Latin | Hướng dẫn có ích về học tiếng latin”

 1. — Tiếng Việt & English —
  "VNE" Chúa Giêsu không nói tiếng Latin. Ngôn ngữ của Chúa là một biến thể trong ngữ hệ tiếng Do Thái / Ả Rập được gọi là Aramaic. Chúa có thể nói một số tiếng Hy Lạp – nhiều người ở Judea vào thời điểm đó cũng có thể nói vì đó là ngôn ngữ giao dịch chính.

  // Việc truyền bá thông điệp của Chúa Giê-su bằng tiếng Latinh sẽ bị coi là một sự ô nhục vào thời đỉnh cao của Đế chế.// Tại sao?
  Tiếng Latinh tiếp tục là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội Công giáo La Mã. Hội đồng đã quyết định cho phép các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Latinh được sử dụng trong Thánh lễ nhằm liên lạc Giáo hội và các giá trị của Giáo hội với văn hóa hiện đại.
  Những người theo đạo Công Giáo ở La Mã "Rome" đã sử dụng tiếng Latinh và nó trở thành ngôn ngữ của Giáo hội vào thế kỷ thứ tư. Bản dịch Kinh thánh của Thánh Jerome sang tiếng Latinh được gọi là Vulgate vì nó sử dụng tiếng Latinh thông dụng. Với Kinh thánh bằng tiếng Latinh, Giáo hội đã sử dụng ngôn ngữ La mã cho thánh lễ của mình ở khắp mọi nơi.
  Thực tế hơi phức tạp,,,
  Ngôn ngữ ban đầu của Nhà thờ La Mã (mà hầu hết các nhà thờ Cơ đốc giáo hiện đại đều bắt nguồn từ đó) là tiếng Hy Lạp. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng tiếng Hy Lạp thực sự là ngôn ngữ bác học của Đế quốc nói chung. Đó là ngôn ngữ của tầng lớp có học trên khắp Đế quốc (hãy nhớ rằng những lời cuối cùng của Julius Caesar thường được cho là tiếng Hy Lạp, không tồn tại cách chơi của Shakespeare). Tiếng Latinh nhiều hơn là ngôn ngữ của luật pháp và quân đội (cũng như của dân thường ở Ý). Tuy nhiên, bên ngoài quân đội, nếu bạn là ai đó quan trọng, bạn nói tiếng Hy Lạp. Tiếng Latinh không lan truyền ở phương Đông vì tiếng Hy Lạp đã được thành lập rất tốt, nhưng nó đã lan rộng ở phương Tây vì chính những người lính đã xây dựng các thành phố và có lẽ là những người dân thường ngưỡng mộ chúng. Vấn đề là, tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ giáo dục và ngôn ngữ của giới thượng lưu. Các trung tâm ban đầu của Cơ đốc giáo thực sự là Ai Cập và Syria, những trung tâm chính của học thuật Hy Lạp. Việc truyền bá thông điệp của Chúa Giê-su bằng tiếng Latinh sẽ bị coi là một sự ô nhục vào thời đỉnh cao của Đế chế.

  Mọi thứ đã thay đổi khi thời gian chuyển sang thế kỷ 4 và 5. Vì quyền công dân được mở rộng cho tất cả những người tự do, nên có thái độ tôn trọng văn hóa địa phương. Kinh thánh bắt đầu được dịch sang các ngôn ngữ địa phương, chẳng hạn như Coptic, Syriac, và có cả tiếng Latinh. Lúc đầu, nó vẫn được coi là kém hơn so với tiếng Hy Lạp. Khi nền chính trị của thế kỷ thứ 4 tiếp tục, một sự rạn nứt lớn đã xuất hiện giữa phương Đông và phương Tây. Đế chế dần dần chia tách thành hai quốc gia. Phương Tây đã cố gắng khôi phục lại bản sắc của mình và tiếng Hy Lạp dần bị xa lánh như một ngôn ngữ “phương Đông”. Latin tái khẳng định sự thống trị. Giáo hội phương Tây nhanh chóng chuyển sang sử dụng riêng tiếng Latinh thay vì tiếng Hy Lạp. Đến thời Trung cổ cao, rất ít người ở phương Tây thậm chí còn hiểu được tiếng Hy Lạp (và thực sự là Đế chế Đông La Mã đã lãng quên tiếng Latinh từ lâu). Nhà thờ Phương Tây (Công giáo La Mã) có xu hướng làm cho có vẻ như chính Chúa Giê-su đã nói tiếng Latinh và thành phố Rome luôn là nơi khởi đầu của Cơ đốc giáo.
  Và như vậy bây giờ chúng ta có Nhà thờ Latinh.

  "ENG" Jesus did not speak Latin. His native language was a variant in Hebrew/Arabic language family called Aramaic. He could probably speak some Greek – many people in Judea at the time could as it was the main trading language.

  The reality is a little complicated:

  The original language of the Roman Church (from which almost all modern Christian churches ultimately derive) was Greek. But it is important to understand that Greek really was the Empire’s scholarly language in general. It was the language of the educated class throughout the Empire (remember that Julius Caesar’s last words are generally believed to have been Greek, Shakespeare’s play not withstanding). Latin was more the language of law and the military (as well as the commoners in Italy). Outside of the military, though, if you were anybody important you spoke Greek. Latin did not spread in the East because Greek was so well established, but it did spread in the West because it was the soldiers who built the cities and presumably the commoners looked up to them. The point is, Greek was the language of education and the lingua franca of the elite. The original centers of Christianity were indeed Egypt and Syria, major centers of Greek scholarship. Spreading Christ’s message in Latin would have been seen as a disgrace at the height of the Empire.

  Things changed as time progressed into the 4th and 5th centuries. As citizenship was extended to all of the free people, there was an attitude of respecting local culture. The Bible started to be translated into the local languages, such as Coptic, Syriac, and yes Latin. At first that was still seen as inferior to Greek. As the politics of the 4th century wore on, a big rift emerged between the East and the West. The Empire gradually split into effectively two states. The West attempted to reclaim its identity and Greek was gradually shunned as an “Eastern” language. Latin re-asserted dominance. The Western Church rapidly switched over to using Latin exclusively instead of Greek. By the high Middle Ages few people in the West even understood Greek (and indeed the Eastern Roman Empire had long since forgotten Latin). The Western (Roman Catholic) Church tended to make it seem as though Jesus himself had spoken Latin and the city of Rome had always been where Christianity started. And so we now have the Latin Church.

 2. Chúa Giêsu không nói tiếng Latin. Ngôn ngữ của Chúa là một biến thể trong ngữ hệ tiếng Do Thái / Ả Rập được gọi là Aramaic. Chúa có thể nói một số tiếng Hy Lạp – nhiều người ở Judea vào thời điểm đó cũng có thể nói vì đó là ngôn ngữ giao dịch chính.

  Jesus did not speak Latin. His native language was a variant in Hebrew/Arabic language family called Aramaic. He could probably speak some Greek – many people in Judea at the time could as it was the main trading language.

 3. Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con .Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.
  Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *