Home » Phần 1: Phát âm cơ bản tiếng Trung: a, e, o, I, u, ü | Chia sẻ hữu ích về chữ phát tiếng hoa

Phần 1: Phát âm cơ bản tiếng Trung: a, e, o, I, u, ü | Chia sẻ hữu ích về chữ phát tiếng hoa

21 thoughts on “Phần 1: Phát âm cơ bản tiếng Trung: a, e, o, I, u, ü | Chia sẻ hữu ích về chữ phát tiếng hoa”

  1. cho mình hỏi tẹo, từ sheng ci đó..ban đọc là sheng si ..co đugs k vạy,vì minh mới học lên k big j..xia xỉa ni man

  2. Chị cho em hỏi: Thầy cô em dạy /e/ đi sau với l,n,d,m thì đọc là ơ. Nhưng khi tra từ điển, người ta đọc /e/ thành ơ, ưa gì lộn xộn quá. Chị giúp em với. Em cảm ơn.

  3. +tiếng trung và tôi cho e hỏi mìh ghép tiếg trung theo phần thah mẫu vận mẫu và thah điệu ntn ạ? vd như xìe xìe. là ráp x ì e thế còn các thah khác ráp ntn mog chị tư vấn dùm e!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *