Home » Photoshop diễn họa kiến trúc p3 | Kiến thức hữu ích về thiết kế

Photoshop diễn họa kiến trúc p3 | Kiến thức hữu ích về thiết kế

2 thoughts on “Photoshop diễn họa kiến trúc p3 | Kiến thức hữu ích về thiết kế”

  1. Do anh hướng dẫn nói hơi nhanh nên ko rõ đó, các bạn đứng ở layer bóng đổ, sau đó nhấn CRLT + ALT rồi nhấn vào layer cây xanh là được.

  2. Cho mình hỏi với, mình thực hiện đúng như video bạn hướng dẫn nhưng đến đoạn chọn ấn kích bóng đổ và Alt cây xanh không chọn giống bạn được toàn hiện ra bảng Layer Properties thôi. Sao lại thế nhỉ mình làm đi làm lại không được

Leave a Reply

Your email address will not be published.