Home » POWERPOINT THÔI CHƯA ĐỦ 🔥 GOOGLE SLIDE BẠN BIẾT CHƯA? | Nguyễn Ngọc Dương Official | Chia sẻ có ích về thiết kế

POWERPOINT THÔI CHƯA ĐỦ 🔥 GOOGLE SLIDE BẠN BIẾT CHƯA? | Nguyễn Ngọc Dương Official | Chia sẻ có ích về thiết kế

4 thoughts on “POWERPOINT THÔI CHƯA ĐỦ 🔥 GOOGLE SLIDE BẠN BIẾT CHƯA? | Nguyễn Ngọc Dương Official | Chia sẻ có ích về thiết kế”

  1. video của thầy rất hay nhưng mà e muốn góp ý là từ Powerpoint thầy phát âm nhẹ lại đi ạ, thầy phát âm nặng nghe khó chịu lắm thầy ơi :<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *