Home » Pythagoras (Pytago) – Thiên Tài Toán Học Thời Cổ Đại Và Định Lý Vĩ Đại Làm Thay Đổi Thế Giới | Thông tin hữu dụng nhất về thiết kế

Pythagoras (Pytago) – Thiên Tài Toán Học Thời Cổ Đại Và Định Lý Vĩ Đại Làm Thay Đổi Thế Giới | Thông tin hữu dụng nhất về thiết kế

30 thoughts on “Pythagoras (Pytago) – Thiên Tài Toán Học Thời Cổ Đại Và Định Lý Vĩ Đại Làm Thay Đổi Thế Giới | Thông tin hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Không chỉ hôm nay, mà nhiều tuần trước đây, tôi cũng hay ngắm chân dung, ảnh chân dung của 1 vài nhà Toán học "Thiên Tài" của quá khứ như Ông Pytago này. Rõ ràng Ông ta có vẻ xịn hơn tôi: Chỉ nói riêng về đầu tóc…chứ chưa nói về đầu óc..Thế thì : 1/- tôi đang bị lạc hậu so với Các Cụ: Cụ Pytago…hãy dừng lại ở đây 1 chút và suy nghĩ đi: Bao nhiêu phát minh, sáng chế..Lao động quần quật của hàng ngàn năm..để/đã giúp tôi lạc hậu đi ư ? vì rõ ràng là 2/- tôi đang đi học Các Cụ đây, hàng ngày, hàng tháng…

  2. cho mình xin góp ý một chút (thật ra định lí theo tên của ai cũng chỉ là tên gọi quan trọng là nguời tìm ra nó đax có 1 đosng góp to lớn cho toán học)

  3. PyTago nình xin góp thêm 1 điều đó là ông là người có công lớn trong âm nhạc và cải tiến đàn piano.1 nốt h chỉ đơn giản còn thăng và giáng. Ko còn chia nhỏ ra nhiều phím vì ông đã chứng minh được con tai con người chỉ nghe được âm vực như piano hiện tại

  4. Chân Thanh Cam Ơn Chương Trinh Đa Chia Se KIÊN THƯC TIM HIÊU ….
    Thiêt Nghi ! Trong Một Thế Giới Mà Giờ Đây Sự Phân Biệt Giữa ĐEN &TRẮNG ,Giữa CHÁNH & TÀ Là Một Nan Giải Bởi VÕ BỌC Của NGỤY TRANG Được Thiết Kế Thật Tinh Vi Thì Giải Pháp Không Ngoài Sống MINH BẠCH Trong Từng Phut Giây Hiện Tại …

  5. " Những định lý về các tam giác của A đã làm cho bọn trẻ chán nãn từ đời này sang đời khác " – câu nói của Jason nói với Pythagoras (Atlantis season 1)

  6. Tử tế mà cũng bị giang hồ đuổi chém, không nên tử tế với đứa ác, nhưng muốn hòa bình thì tránh xa nó ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *