Home » Rơ Le Rờ Le Relay #1: Là gì? và những linh kiện điện tử cơ bản có liên quan | Thủ thuật hữu ích về 502 là gì

Rơ Le Rờ Le Relay #1: Là gì? và những linh kiện điện tử cơ bản có liên quan | Thủ thuật hữu ích về 502 là gì

7 thoughts on “Rơ Le Rờ Le Relay #1: Là gì? và những linh kiện điện tử cơ bản có liên quan | Thủ thuật hữu ích về 502 là gì”

  1. Anh cho em hỏi con rơle màu xanh 12v 5 chân ghi 12v DC mà nó lại không chạy DC vậy có loại nào nó chỉ chạy DC không anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.