Home » Sinh học 12 Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen | HỌC247 | Kiến thức hay nhất về thiết kế

Sinh học 12 Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen | HỌC247 | Kiến thức hay nhất về thiết kế

14 thoughts on “Sinh học 12 Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen | HỌC247 | Kiến thức hay nhất về thiết kế”

  1. E cảm ơn thầy dạy rất dễ hiểu ạ nhưng….
    Chữ thầy xấu quá e phải tua đi tua lại nhiều lần để nghe thầy nói😂😂

  2. cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ có thầy mà e cảm thấy bài dễ hiểu hơn, và thích học môn sinh hơn rất nhiều… thầy number 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.