Home » SINH VIÊN KIẾN TRÚC II MỘT MÙA ĐỒ ÁN II đồ án đơn vị ở, thiết kế nhanh II Di Di Art | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

SINH VIÊN KIẾN TRÚC II MỘT MÙA ĐỒ ÁN II đồ án đơn vị ở, thiết kế nhanh II Di Di Art | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

33 thoughts on “SINH VIÊN KIẾN TRÚC II MỘT MÙA ĐỒ ÁN II đồ án đơn vị ở, thiết kế nhanh II Di Di Art | Kinh nghiệm có ích về thiết kế”

  1. nhìn các acj làm mà khổ cực ghê bọn em làm trên máy hết dựng xong ném vào ren là xong nhanh k phải mệt chỉ là công đoạn lên ý tưởng và triểu khai giai đoạn đầu hơi mệt thôi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.