Home » Sketchup Lesson 1| 3ds max To Sketchup "Vrmesh & Vrscene" | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

Sketchup Lesson 1| 3ds max To Sketchup "Vrmesh & Vrscene" | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

24 thoughts on “Sketchup Lesson 1| 3ds max To Sketchup "Vrmesh & Vrscene" | Kinh nghiệm có ích về thiết kế”

  1. a ơi, em convert vrsence cái ghế mà vào SU nó lại bị kích thước to, làm sao để scale về cho đúng kích thước ạ

  2. Bạn cho mình hỏi 1 số file max khi mở ra thì ko có tùy chọn VRScene export để xuất ra epoxy, bạn đã dính trường hợp nào chưa? chỉ giáo giúp mình nhé

  3. Bạn ơi cho mình hỏi nếu mình xuất vrscene hay vrmesh thì bên enscape hay lumion nó thể hiện đúng vật liệu model hay chỉ hiện proxy thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *