Home » Sự biến đổi chất – Bài 12 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

Sự biến đổi chất – Bài 12 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

20 thoughts on “Sự biến đổi chất – Bài 12 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

  1. cô ơi cái màn hình bị cái dòng chữ ở dưới màn hình che mất nội dung bài học rồi ạ, cô có thể dời nó đi được không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *