Home » Tại sao phụ nữ Taliban phải trùm kín đầu khi ra đường | Luật Sharia là gì? | Thủ thuật đơn giản nhất vì sao phải học tiếng anh

Tại sao phụ nữ Taliban phải trùm kín đầu khi ra đường | Luật Sharia là gì? | Thủ thuật đơn giản nhất vì sao phải học tiếng anh

31 thoughts on “Tại sao phụ nữ Taliban phải trùm kín đầu khi ra đường | Luật Sharia là gì? | Thủ thuật đơn giản nhất vì sao phải học tiếng anh”

  1. Thế giới nên xóa xổ bọn Taliban cũng như bọn hồi giáo Cực đoan vì những luật lệ mà bọn chúng đề ra nó ghê tởm và kinh dị

  2. Đừng nghe những gì… hãy nhìn những gì…. Câu nói luôn đúng với bọn độc tài, mọi rợ chống lại văn minh!

  3. Đôi khi tín ngưỡng một chút sẽ giúp chúng ta sống tốt và có nhiều lợi ích, còn cuồng tín chấp mê bất ngộ thì chỉ có bắt bỏ chứ hết thuốc chữa

  4. Luật tội phạm của họ thì mình thấy khá ủ ưng tuy vi phạm về nhân quyền nhưng đủ sức răn đe vs kẻ có ý định phạm tội còn về quyền của phụ nữ thì nghe là muốn đấm vào mặt rồi

  5. Chắc người viết ra cuốn kinh đó cũng ko ngờ đc rằng những lời giảng dạy tốt đẹp của mình lại bị một số thành phần làm cho biến tướng như vậy😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *