Home » Tăng độ phân giải ảnh bằng Photoshop – SIÊU NÉT 😱 | Chia sẻ có ích về thiết kế

Tăng độ phân giải ảnh bằng Photoshop – SIÊU NÉT 😱 | Chia sẻ có ích về thiết kế

19 thoughts on “Tăng độ phân giải ảnh bằng Photoshop – SIÊU NÉT 😱 | Chia sẻ có ích về thiết kế”

  1. cảm ơn bạn đã hướng dẫn rất hay , lúc đầu mình mở bằng ảnh jpg thì k đc , nhưng đổi sang ảnh raw or cr2 thì mở đc ngon .

  2. Mình rất thích xem các tips hướng dẫn ngắn của bạn, vừa ngắn gọn, dễ hiểu và giọng bạn cũng rất hay nữa, mong có nhiều video hơn nữa ra hằng tuần. Mình đã like và sub.

  3. Bạn ơi, mình đang dung cc2021 bản mới nhất đây, sao khi vào camera raw click vào auto rồi đưa chuột vào nó hiện mỗi zoom chứ chuột phải ko có chức năng như bạn nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published.