Home » [TẬP 3] | Học tiếng Hàn từ ứng dụng BAEMIN | 배달 vs 배송 | 주문 vs 오더 order??? | 할인 혜택??? | WONDER HU | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng

[TẬP 3] | Học tiếng Hàn từ ứng dụng BAEMIN | 배달 vs 배송 | 주문 vs 오더 order??? | 할인 혜택??? | WONDER HU | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng

21 thoughts on “[TẬP 3] | Học tiếng Hàn từ ứng dụng BAEMIN | 배달 vs 배송 | 주문 vs 오더 order??? | 할인 혜택??? | WONDER HU | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng”

  1. 배달과 배송의 차이는
    배달은 물건을 파는 주체가 직접 구매자에게 전해주는 것
    배송은 물건을 파는 주체가 우편,택배 서비스를 통해 문건을 구매자에게 전해주는 것

  2. Nhờ xem kênh của mẹ mà con vừa học được nhiều từ mới, vừa biết cách áp dụng, nhất là còn học được cách phát âm chuẩn, xịn xò như người Hàn nữa >< thật sự rất cảm ơn mẹ, sau hơn 1 năm sang Hàn và lần đầu đi thi topik con đã được topik 6 😭😭♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *